top of page
WEDSTRIJDREGLEMENT B&B-Vakantiewoning De Woestijn tijdens Noord-Limburgse Vakantiebeurs (21-22/01/2023)

Reglement van B&B-Vakantiewoning De Woestijn 
Het onderstaand reglement is van toepassing op de Wedstrijd gehouden door B&B-Vakantiewoning De Woestijn ter gelegenheid en tijdens de Vakantiebeurs 2023 (hierna te noemen: de Wedstrijd). 
 
Artikel 1:
De Organisator De Wedstrijd wordt georganiseerd door B&B-Vakantiewoning De Woestijn, woestijnstraat 4 te 1760 Roosdaal (hierna te noemen: de Organisator)
 
Artikel 2: Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. De werknemers van de Organisator mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen als de werknemers van de Organisator.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.
Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.
 
De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil om.
 
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, de leveranciers of een juridisch bevel zoals een beslissing met uitvoerende kracht of nieuwe wettelijke maatregelen. Deze lijst is illustratief en niet uitputtend.
 
De Organisator brengt bij de bekendmaking van de winnaars elke winnaar in contact met de leverancier van de prijs.
 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij het overhandigen van de prijs, van de leverancier aan de winnaar. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
 
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
 
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
 
De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres. Deelnemers aanvaarden dat de Organisator het recht heeft om hun naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres te gebruiken om de winnaar aan te kondigen en voor verwante promotionele doeleinden. De Organisator mag hen via nieuwsbrief op de hoogte houden van hun activiteiten en beurspromoties. Hun gegevens worden opgenomen in het bestand van B&B De Woestijn, woestijnstraat 4 te 1760 Roosdaal. Zij kunnen hun gegevens altijd raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Het privacybeleid is terug te vinden op www.bnbdewoestijn.be/privacy-statement.
 
Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd
Start van de wedstrijd : 21-01-2023 om 13u30
Einde van de Wedstrijd: 22-01-2023 om 23u59.
De prijs wordt uiterlijk op maandag  23 januari 2023 om  23u59 en enkel aan de winnaars via mail en/of telefonisch meegedeeld. 

 
Artikel 4: Deelname Deelname aan deze wedstrijd is geheel gratis en gebeurt door inschrijving tijdens de beurs op de nieuwsbrief van B&B De Woestijn en het invullen van de gegevens op wedstrijdformulier, op een kaartje ter plaatse of online. Elke deelnemer mag slechts een (1) keer deelnemen aan deze wedstrijd. Bij meerdere inzendingen van een deelnemer, wordt de laatste inschrijving weerhouden voor deelname aan de wedstrijd. De overige formulieren worden vernietigd en tellen niet mee als geldig formulier bij de behandeling van de wedstrijd. Per naam, per adres, per telefoonnummer kan slechts 1 prijs gewonnen worden gedurende de wedstrijdperiode.
 
Artikel 5: De prijzen
3 prijzen in deze bepaalde volgorde:

 
​1.  Een waardebon twv 25 euro te valideren in 2023 voor een streekproductenpakket bij reservatie van een verblijf van minstens 2           overnachtingen in de B&B of vakantiewoning.

2. Een waardebon twv 40 euro, te valideren in 2023 voor een streekproductenpakket bij reservatie van een verblijf van minstens 2           overnachtingen in de vakantiewoning.

3. Een waardebon twv 100 euro, te valideren in 2023 bij de reservatie van een verblijf in de b&b of vakantiewoning De Woestijn (minstens  2 overnachtingen)(in 2023).


De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. In geen enkel geval mag de prijs het voorwerp uitmaken van een financiële tegenprestatie noch uitgewisseld worden in ruil voor andere voorwerpen of prestaties ongeacht hun waarde. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.
 
Artikel 6: De Winnaars
Dit zijn deelnemers die het formulier correct invullen (volledige gegevens) en worden samengebracht in een lijst. Uit de totaliteit van correcte ingezonden deelnemingsformulieren, worden 3 namen willekeurig aangeduid. In volgorde van 1 tot 3  (zie prijzen) worden de prijzen toegekend. 
 
Artikel 7: Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

enige versie dd. 21.01.2023
bottom of page